Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe Aquatics isikuandmete vastutav töötleja on Roller Äritarkvara OÜ (registrikood 12235464) asukohaga Veerenni 24c, Tallinn, tel +372 687 1400 ja e-kiri info@shoproller.com.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− ettevõtte registrikood ja KMKR nr;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangarekvisiidid;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev,  kaup,  kogus,  kliendi andmed)  kasutatakse ostetud  kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

E-posti aadressi kasutatakse tellimuste kinnituste, arvete ja uudiskirjade saatmiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi ja telefoninumber edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, tagamaks veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Roller Äritarkvara OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kasutaja saab tema kohta kogutud andmetega tutvuda ja neid muuta e-poodi sisse logides, nii "Minu konto" menüüs kui ka tellimuste ajaloos. Soovi korral või kasutajakonto puudumisel saab kasutaja pöörduda e-poe  klienditoe poole palvega saata talle tema kohta käivad andmed ühtse failina.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Kasutaja saab muuta ja kustutada enda kohta käivaid andmeid logides sisse enda e-poe kontole ja valides menüüst "Minu konto".

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@aquatics.ee või +372 507 6949). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturustusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Küpsiste poliitika

Parema teenuse pakkumiseks kasutab meie veebileht küpsiseid (cookies). Veebilehte kasutades või vajutades OK, nõustud meie privaatsuspoliitikaga.

Sisse loginud kasutaja peab küpsise poliitikaga nõustuma ühe korra. Süsteem jätab selle meelde ja rohkem ei küsi.

Kui küpsisepoliitikaga nõustub sisselogimata kasutaja, siis informatsioon kasutaja nõustumise kohta kestab ühe browseri sessiooni. Ehk kui panna aken kinni ja hiljem uuesti lahti teha, küsitakse küpsisepoliitikaga nõustumist uuesti.